مهاجرت به کانادا از طریق ویزای دانشجویی تحصیلی

 

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل,اقامت در کانادا  از طریق  تحصیل,دریافت ویزای کانادا از طریق تحصیل
مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل

 

مهاجرت دانشجویی به کانادا نیاز به داشتن ویزای تحصیلی کانادا می باشد.متقاضیان مهاجرت از طریق تحصیلی که قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارند باید قبل از اقدام جهت اخذ ویزای دانشجویی ، توسط designated learning institution پذیرفته شده (دریافت نامه پذیرش)باشند .

 

دریافت نامه پذیرش فقط از دانشگاهها و آموزشگاههای (Designated Learning Institution(DLI جهت اخذ مجوز تحصیلی مورد تایید می باشند و در صورتیکه دانشگاه انتخابی در لیست DLI نباشد ،متقاضی واجد شرایط دریافت مجوز تحصیلی (ویزای دانشجویی) نمی باشد .دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه در کانادا designed بوده و همه مدارس در لیست DLI می باشند.

 

مجوز تحصیلی چیست ؟

مجوز تحصیلی یک مجوز کتبی است که توسط افسر مربوطه برای متقاضیان تحصیل در کانادا صادر شده و به دانشجویان ویزای تحصیلی کانادا داده می شود. اعتبار مجوز تحصیل 90 روز بعد از اتمام دوره تحصیلی پایان می یابد و پس از آن ویزای تحصیلی دانشجو نیز منقضی می گردد.( محاسبه اتمام دوره تحصیلی بر مبنای اطلاعیه ایست که از طرف موسسه آموزشی و یا دانشگاه مربوطه برای شما صادر می گردد.)

 

متقاضیان همچنین باید مدارک مورد نیاز این برنامه مهاجرتی کانادا را جهت اخذ مجوز تحصیلی کانادا (ویزای دانشجویی کانادا)داشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای اخذ مجوز تحصیلی (ویزای دانشجویی)

 

متقاضیان مهاجرت از طریق تحصیلی و ادامه تحصیل در کانادا باید مدارک زیر را جهت اخذ مجوز تحصیلی (ویزای دانشجویی)ارائه نمایند:

مدارک و مستندات پذیرش تحصیلی جزئیات بیشتر

مدارک هویت جزئیات بیشتر جزئیات بیشتر

مدارک پشتیبانی مالی جزئیات بیشتر

نامه درخواست و توضیحات جزئیات بیشتر 

با توجه یه کشور محل اقامت و زندگی متقاضی ممکن است مدارک تکمیلی نیز مورد نیاز باشد.

 

مدارک تکمیلی مورد نیاز جهت متقاضیان از کشور ایران 

اگر شما شهروند کشوری که در آن زندگی می کنید نمی باشید، ممکن است مجبور شوید مدرک وضعیت مهاجرت خود را در آن کشور اعلام نمایید.